Sort by:  

11.
Karnītis, Edvīns Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 150 lpp.
Text editionText edition
12.
Mieriņa, Aiga Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 302 lpp.
Text editionText edition
13.
Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē
Rīga : LU Akadēmiskais apgads, 2015. 175 lpp.
Text editionText edition
14.
Ludwig, Klaus-Dieter Vācu- latviešu frazeoloģijas vārdnīca
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 309 lpp.
Text editionText edition
15.
Valoda: nozīme un forma
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009-. sēj.
Text editionText edition
16.
Valoda: nozīme un forma
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 180 lpp.
Text editionText edition
17.
Ad locum : vieta, identitāte un rīcībspēja
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 311 lpp.
Text editionText edition
18.
Roziņa, Gunta Banking and Finance Discource: Towards Metaphor in Use
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 149 lpp.
Text editionText edition
19.
Veisbergs, Andrejs Latviešu valoda
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 477 lpp.
Text editionText edition
20.
Valoda: nozīme un forma
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 3 sēj.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links