Sort by:  
1 - 10 of 21

1.
Dambītis, Jānis Modernā grafu teorija
Rīga : Datorzinību centrs, 2002. 155 lpp.
Text editionText edition
2.
Rupeika-Apoga, Ramona Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids
Rīga : Datorzinību Centrs, 2006. 335 lpp.
Text editionText edition
3.
Kudinska, Marina Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam
Rīga : Datorzinību Centrs, 2005. 293 lpp.
Text editionText edition
4.
Arhipova, Irina Statistika ekonomikā
Rīga : Datorzinību centrs, 2003. 349 lpp.
Text editionText edition
5.
Rupeika-Apoga, Ramona Valūtas tirgus un valūtas darījumi
Rīga : Datorzinību centrs, 2003. 159 lpp.
Text editionText edition
6.
Valdovskis, Juris Microsoft FrontPage 2000 ikvienam
Rīga : Datorzinību centrs, 2001. 135 lpp.
Text editionText edition
7.
Narņicka, Sarmīte Microsoft Outlook 2000 ... no A līdz Z
Rīga : Datorzinību Centrs, 2001. 192 lpp.
Text editionText edition
8.
Sataki, Katrīna Microsoft Windovs 2000 professional ... no A līdz Z
Rīga : Datorzinību Centrs, 2001. 135 lpp.
Text editionText edition
9.
Kļaviņš, Druvvaldis Optimizācijas metodes ekonomikā
I,II d. Rīga : Datorzinību Centrs, 2000. 230 lpp.
Text editionText edition
10.
Nāgelis, Jānis Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z
Rīga : Datorzinību Centrs, 2000. 181 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 21

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links