Sort by:  

51.
Latviešu-vācu vārdnīca
Rīga : Avots, 2001. 1013 lpp.
Text editionText edition
52.
Guļevska, D. Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā
Rīga : Avots, 2000. 472 lpp.
Text editionText edition
53.
Latviešu-angļu vārdnīca
2. N-Ž
Rīga : Avots, 1999. 552 lpp.
Text editionText edition
54.
Latviešu-angļu vārdnīca
1. A-M
Rīga : Avots, 1998. 430 lpp.
Text editionText edition
55.
Franču-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, 2000. 473 lpp.
Text editionText edition
56.
Krievu-latviešu politehniskā vārdnīca
Rīga : Avots, 2000. 803 lpp.
Text editionText edition
57.
Killers, V.K. Latviešu-angļu,angļu-latviešu ilustrētā būvniecības vārdnīca
Rīga : Avots, 1999. 203 lpp.
Text editionText edition
58.
Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca
Rīga : Avots, 1998. 877 lpp.
Text editionText edition
59.
Latviešu valodas vārdnīca
Rīga : Avots, 1998 (1987.g.reprints). 883 lpp.
Text editionText edition
60.
Vedins, Ivans Loģika
Rīga : Avots, 1998. 414 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links