Sort by:  

41.
Angļu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca
Rīga : Avots, 2002. 437 lpp.
Text editionText edition
42.
Guļevska, Dainuvīte Pareizrakstības un pareizizrunas rokasgrāmata
Rīga : Avots, 2002. 234 lpp.
Text editionText edition
43.
Poļu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, 2002. 714 lpp.
Text editionText edition
44.
Angļu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, 2002. 863 lpp.
Text editionText edition
45.
Latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Avots, 2002. 975 lpp.
Text editionText edition
46.
Katlips, Skots M. Sabiedriskās attiecības
Rīga : Avots, 2002. 763 lpp.
Text editionText edition
47.
Vedins, Ivans Loģika
Rīga : Avots, 2000. 519 lpp.
Text editionText edition
48.
Rubenis, A. Fenomenoloģija
Rīga : Avots, 1983. 93 lpp.
Text editionText edition
49.
Sinonīmu vārdnīca skolām
Rīga : Avots, 2001. 793 lpp.
Text editionText edition
50.
Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca
Rīga : Avots, 2001. 660 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links