Sort by:  

31.
Mitoloģijas vārdnīca
Rīga : Avots, 2004. 330 lpp.
Text editionText edition
32.
Karulis, Konstantīns Latviešu etimoloģijas vārdnīca
Rīga : Avots, 2001. 1303 lpp.
Text editionText edition
33.
Vācu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, 2004. 887 lpp.
Text editionText edition
34.
Angļu-latviešu necenzētās leksikas skaidrojošā vārdnīca
Rīga : Avots, 2003. 426 lpp.
Text editionText edition
35.
Biznesa leksikas skaidrojošā vārdnīca
Rīga : Avots, 2003. 527 lpp.
Text editionText edition
36.
Kalniņa, Dz. Angļu-latviešu / latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Avots, 2003. 1084 lpp.
Text editionText edition
37.
Bankavs, Andrejs Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca
Rīga : Avots, 2003. 223 lpp.
Text editionText edition
38.
Laua, Alise Latviešu frazeloģijas vārdnīca
Rīga : Avots, 2000. 1461 lpp.
Text editionText edition
39.
Latviešu-franču mācību vārdnīca
Rīga : Avots, 2002. 687 lpp.
Text editionText edition
40.
Igauņu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, 2002. 351 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links