Sort by:  
1 - 10 of 11

1.
Latvija un latvieši
II [2.] sē Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 735, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Latvija un latvieši
I [1.] sēj Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 863, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Veisbergs, Andrejs Jaunā latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. 1034 lpp.
Text editionText edition
4.
Veisbergs, Andrejs Latviešu valoda
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 477 lpp.
Text editionText edition
5.
Veisbergs, Andrejs English and Latvian Word Formation Compared
Rīga : The University of Latvia Press, 2013. 139 lpp.
Text editionText edition
6.
Latviešu valoda 15 neatkarības gados
Rīga : Zinātne, 2007. 587, [3] lpp., [4] lpp. iel.
Text editionText edition
7.
Veisbergs, Andrejs Konferenču tulkošana
Rīga : Zinātne, 2007. 183 lpp.
Text editionText edition
8.
Veisbergs, Andrejs Jaunā latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 920 lpp.
Text editionText edition
9.
Jaunā latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : EKLV, 2003. 851 lpp.
Text editionText edition
10.
Jaunā latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Ekonomisko Attiecību Institūts, 2000. 851 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 11

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links