Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Veinberga, Sandra Komunikācija. Teorija un prakse
[Rīga] : Sava grāmata, [2019]. 331 lpp.
Text editionText edition
2.
Veinberga, Sandra Mediju misija
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 158 lpp.
Text editionText edition
3.
Veinberga, Sandra Masmediji
Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 358 lpp.
Text editionText edition
4.
Veinberga, Sandra Stokholma
Rīga : Valters un Rapa, 2004. 100 lpp.
Text editionText edition
5.
Veinberga, Sandra Publiskās attiecības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 327 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links