Sort by:  
1 - 10 of 12

1.
Upīts, Andrejs. Kopoti raksti
Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1946-1954. 1 sēj.
Text editionText edition
2.
Upīts, Andrejs Jāņa Robežnieka nāve
Rīga : A. Gulbis, 1933.
Text editionText edition
3.
Upīts, Andrejs Spartaks
Rīga : Vapp daiļliteratūras apgāds, 1945. 145, [1] lpp.
Text editionText edition
4.
Upīts, Andrejs Zaļā zeme
Rīga : LVI, 1947. 813, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Upīts, Andrejs. Zīda tīklā
Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1948. 288 lpp.
Text editionText edition
6.
Upīts, Andrejs Jāņa Robežnieka pārnākšana
Maskava : Prometejs, 1936. 259, [1] lpp., [8] lp. iel.
Text editionText edition
7.
Upīts, Andrejs Andreja Upīša Pa varavīksnas tiltu
Rīga : Valters un Rapa, 1926. 387, [1] lpp.
Text editionText edition
8.
Толстой, А. Н. Pēteris Pirmais
Rīga : Izd. un iesp. A. Gulbis., 1936. sēj. <1-2 >.
Text editionText edition
9.
Толстой, А. Н. Sāpju ceļi
Rīga : LVI, 1947. 1104 lpp.
Text editionText edition
10.
Rainis, Jānis Kopoti raksti
Rīga : LVI, 1948-1951. sēj. < 2-12>.
external link
Text editionText edition

1 - 10 of 12

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links