Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2021. 1360 lpp.
Text editionText edition
2.
Torgāns, Kalvis Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 607 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme.
Text editionText edition
3.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
4.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 590 lpp.
Text editionText edition
6.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016-. sēj. <1 >.
Text editionText edition
7.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011-<2014>. sēj. <1-3>.
external link
Text editionText edition
8.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. 590 lpp.
external link
Text editionText edition
9.
Torgāns, Kalvis Līgumu un deliktu tiesību problēmas
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013. 282 lpp.
Text editionText edition
10.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011-<2012>. sēj. <1-2>.
external link
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links