Sort by:  
11 - 19 of 19

11.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011. sēj. <1>.
external link
Text editionText edition
12.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
2. daļa [Saistību tiesību vispārējie jautājumi]
Rīga : TNA, 2008. 359 lpp.
Text editionText edition
13.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
1. daļa [Saistību tiesību vispārējie jautājumi]
Rīga : TNA, 2006. 315 lpp.
Text editionText edition
14.
Torgāns, Kalvis Norēķinu tiesiskais regulējums
Rīga : TNA, 2004. 37 lpp.
Text editionText edition
15.
Civiltiesisku līgumu paraugi
Rīga : TNA, 2004. 152 lpp.
Text editionText edition
16.
Civiltiesisku līgumu paraugi
Rīga : TNA, 2001. 95 lpp.
Text editionText edition
17.
Saistību tiesības
Rīga : Mans Īpašums, 2000. 687 lpp.
Text editionText edition
18.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 1999. 592 lpp.
Text editionText edition
19.
Torgāns, Kalvis Līgumi uzņēmējdarbībā
Rīga : Sabiedrība "RASA", 1992. 101 lpp.
Text editionText edition

11 - 19 of 19

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links