Sort by:  
1 - 10 of 17

1.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
2.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 590 lpp.
Text editionText edition
4.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016-. sēj. <1 >.
Text editionText edition
5.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011-<2014>. sēj. <1-3>.
external link
Text editionText edition
6.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. 590 lpp.
external link
Text editionText edition
7.
Torgāns, Kalvis Līgumu un deliktu tiesību problēmas
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013. 282 lpp.
Text editionText edition
8.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011-<2012>. sēj. <1-2>.
external link
Text editionText edition
9.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011. sēj. <1>.
external link
Text editionText edition
10.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
2. daļa [Saistību tiesību vispārējie jautājumi]
Rīga : TNA, 2008. 359 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 17

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links