Sort by:  
1 - 8 of 8

1.
Stranga, Aivars Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017. 269 lpp.
Text editionText edition
2.
15. maija Latvija
Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. 503, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Deviņu vīru spēks
Rīga : Valsts kanceleja, 2016. 1 tiešsaistes resurss (242 lapas).
E-grāmata E-grāmata
E-grāmataE-grāmata
4.
Stranga, Aivars Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017. 269 lpp.
Text editionText edition
5.
Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā
Rīga : Jumava, [2015-2016]. sēj. <1-3 >.
Text editionText edition
7.
Zunda, Antonijs Latvijas un Lielbritānijas attiecības, 1930-1940
Rīga : LU žurn. "Latvijas Vēsture" fonds, 1998. 267 lpp.
Text editionText edition
8.
Duhanovs, Maksims 1939 Latvia and the year of fateful decisions
Rīga : The University of Latvia, 1994. 124 p.
Text editionText edition

1 - 8 of 8

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links