Sort by:  
1 - 9 of 9

1.
Rurāne, Marita Finanšu pārvaldība un analīze
Rīga : Avots, [2019]. 258 lpp.
Text editionText edition
2.
Rurāne, Marita Uzņēmuma finanses
Rīga : Jumava, 2007. 266 lpp.
Text editionText edition
3.
Rurāne, Marita Finanšu menedžments
Rīga : RSEBAA, 2005. 383 lpp.
Text editionText edition
4.
Rurāne, Marita Ražošana
Rīga : Turība, [b.g.]. 125 lpp.
Text editionText edition
5.
Rurāne, Marita Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana
Rīga : Turība, 2002. 330 lpp.
Text editionText edition
6.
Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca
Rīga : Kamene, 2001. 223 lpp.
Text editionText edition
7.
Rurāne, Marita Finansu pārvaldība
Rīga : Latvijas izglītības fonds, 2001. 287 lpp.
Text editionText edition
8.
Rurāne, Marita Uzņēmuma finansu vadība
Rīga : Turības mācību centrs, 1997. 255 lpp.
Text editionText edition
9.
Rurāne, Marita Uzņēmējdarbības pamati
Rīga : Turības mācību centrs, 1997. 184 lpp.
Text editionText edition

1 - 9 of 9

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links