Sort by:  
1 - 8 of 8

1.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
2.
Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā
Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. 471 lpp.
Text editionText edition
3.
Latvija un latvieši
II [2.] sē Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 735, [1] lpp.
Text editionText edition
4.
Latvija un latvieši
I [1.] sēj Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 863, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Dišlers, Kārlis Ievads Latvijas valststiesību zinātnē
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. xix, 300 lpp.
Text editionText edition
6.
Latvijas valsts tiesību avoti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015. 532 lpp.
Text editionText edition
7.
Pleps, Jānis Konstitucionālās tiesības
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 447 lpp.
Text editionText edition
8.
Pleps, Jānis Konstitucionālās tiesības
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. 732 lpp.
Text editionText edition

1 - 8 of 8

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links