Sort by:  
1 - 5 of 5

1.
Strode, Raimonda Latviešu rotas
Saktas [Rīga] : J.L.V., [2017]. 195, [4] lpp.
Text editionText edition
2.
Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā
Rīga : Jumava, [2015-2016]. sēj. <1-3 >.
Text editionText edition
3.
Leiendekers, Aloizs Konfliktu vadība
Rīga : J.L.V., 2016. 198, [1] lpp.
Text editionText edition
4.
Kohs, Ričards Princips 80/20 vadītājiem
[Rīga] : J.L.V., 2014. 219, [4] lpp.
Text editionText edition
5.
Davies, Norman Eiropas vēsture
[Rīga] : Jumava, [2009]. 1380 lpp., [32] lpp. iel.
Text editionText edition

1 - 5 of 5

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links