Sort by:  
1 - 3 of 3

1.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
2.
Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā
Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. 471 lpp.
Text editionText edition
3.
Latvijas valsts tiesību avoti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015. 532 lpp.
Text editionText edition

1 - 3 of 3

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links