Sort by:  
1 - 4 of 4

1.
Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā
Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. 471 lpp.
Text editionText edition
2.
15. maija Latvija
Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. 503, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā
Rīga : Jumava, [2015-2016]. sēj. <1-3 >.
Text editionText edition
4.
Duhanovs, Maksims 1939 Latvia and the year of fateful decisions
Rīga : The University of Latvia, 1994. 124 p.
Text editionText edition

1 - 4 of 4

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links