Sort by:  
1 - 4 of 4

1.
Dišlers, Kārlis Ievads Latvijas valststiesību zinātnē
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. xix, 300 lpp.
Text editionText edition
2.
Dišlers, Kārlis Demokrātiskas valsts iekārtas pamati
Rīga : A. Gulbis, 1931. 184 lpp.
Text editionText edition
3.
Dišlers, Kārlis Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas
Rīga : TNA, 2004. 204 lpp.
Text editionText edition
4.
Dišlers, Kārlis Ievads administratīvo tiesību zinātnē
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. 274 lpp.
Text editionText edition

1 - 4 of 4

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links