Sort by:  
1 - 6 of 6

1.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
2.
Briede, Jautrīte Administratīvās tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016. 351 lpp.
Text editionText edition
3.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 430 lpp.
Text editionText edition
4.
Administratīvais process tiesā
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2008. 776 lpp.
Text editionText edition
5.
Briede, Jautrīte Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē
Rīga : TNA, 2005. 79 lpp.
Text editionText edition
6.
Briede, Jautrīte Administratīvais akts
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2003. 176 lpp.
Text editionText edition

1 - 6 of 6

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links