Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Zelmenis, Dainis Valsts loma tirgus ekonomikā
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 317 lpp.
Text editionText edition
2.
Jaunzems, Andrejs J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu
Ventspils : Ventspils Augstskola, [2017]. 226 lpp.
Text editionText edition
3.
Brīvers, Ivars Konservatīva ekonomista skats uz cilvēkiem un pasauli XXI gadsimtā
Rīga : Dobums, 2017. 269, [1] lpp.
Text editionText edition
4.
Vadībzinātne. Ekonomika
Rīga : Biznesa un finanšu pētniecības centrs, 2009-2011. sēj. 2.
Text editionText edition
5.
Jaunzems, Andrejs Risku analīze un vadīšana
Ventspils : Ventspils Augstskola, 2009. 361 lpp.
Text editionText edition
6.
Brīvers, Ivars Lineārā programmēšana
Rīga : Banku augstskola, 2001. 35 lpp.
Text editionText edition
7.
Brīvers, Ivars Ekonomikas teorijas vēsture biogrāfijās
Rīga : Banku augstskola, 2001. 62 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links