Sort by:  
1 - 10 of 14

1.
Bojārs, Juris Starptautiskās privāttiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2010-2015. 4 sēj.
Text editionText edition
2.
Mieriņa, Aiga Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 302 lpp.
Text editionText edition
3.
Bojārs, Juris Starptautiskās privāttiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 3 sēj.
Text editionText edition
4.
Bojārs, Juris Starptautiskās privāttiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. sēj. <1-2>.
Text editionText edition
5.
Bojārs, Juris Starptautiskās privāttiesības I
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 423 lpp.
Text editionText edition
6.
Bojārs, Juris Starptautiskās publiskās tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 496 lpp.
Text editionText edition
7.
Bojārs, Juris Starptautiskās publiskās tiesības
3. sēj. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 651 lpp.
Text editionText edition
8.
Bojārs, Juris Starptautiskās publiskās tiesības
2. sēj. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 754 lpp.
Text editionText edition
9.
Bojārs, Juris Starptautiskās publiskās tiesības
I [sēj.] Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 843 lpp.
Text editionText edition
10.
Bojārs, Juris Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija
Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 504 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 14

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links