Sort by:  
1 - 2 of 2

1.
Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 302 lpp.
Text editionText edition
2.
Latvijas Universitātes raksti
743. sēj. Ekonomika. Vadības zinātne.
[Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009. 413 lpp.
Text editionText edition

1 - 2 of 2

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links