Sort by:  
1 - 4 of 4

1.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
2.
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp.
Text editionText edition
3.
Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2016. 2 sēj.
Text editionText edition
4.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 430 lpp.
Text editionText edition

1 - 4 of 4

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links