Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Latvija un latvieši
II [2.] sē Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 735, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Latvija un latvieši
I [1.] sēj Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 863, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
Text editionText edition
4.
Kaļķis, Henrijs Biznesa ergonomikas vadība
Rīga : [b.i.], 2014. [4], 155 lpp.
external link
Text editionText edition
6.
Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 396 lpp.
Text editionText edition
7.
Šumilo, Ērika Pasaule un Latvija
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. 147 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links