Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Latvijas Kultūras vēsture
Rīga : Jumava, [2021]. 751 lpp.
Text editionText edition
2.
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD Economic Surveys: Latvia
Paris : OECD, [2017]. 138 lpp.
Text editionText edition
3.
Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca
Rīga : Tulkošanas un terminoloģijas centrs, c2001. 109 lpp.
Text editionText edition
4.
Osipova, Sanita Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 559 lpp.
Text editionText edition
5.
Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. 299 lpp.
Text editionText edition
6.
Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā
Rīga : Juridiskā koledža, 2019. 367 lpp.
Text editionText edition
7.
Rozentāle, Īra Īra Rozentāle. glezniecība
Rīga : Neputns, [2017]. 342, [1] lpp.
Text editionText edition
8.
Žīgure, Anna Velēda. Mūsu tautas gaita
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. 200, [7] lpp.
Text editionText edition
9.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
10.
Zelmenis, Dainis Valsts loma tirgus ekonomikā
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 317 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links