Sort by:  

261.
Kodoliņa, Ieva Latvijas nodokļi nerezidentiem
Rīga : Turība, 2000. 74 lpp.
Text editionText edition
262.
Vēciņš, Ēvalds Nauda Latvijā XX gadsimtā
1. d., 1. sēj. Papīra naudas zīmes
Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 128 lpp.
Text editionText edition
263.
Mākslinieki Skulmes. 20.gadsimts. Latvija
Rīga : Jumava, 2000. 232 lpp.
Text editionText edition
264.
Latvijas valsts un tiesību vēsture
1.daļa Rīga : P&K, 2000. 230 lpp.
Text editionText edition
265.
Joksts, Osvalds Saistību tiesības saimnieciskos darījumos
B.v. : P&K, B.g. 162 lpp.
Text editionText edition
266.
Latvijas Republikas Civillikums
Rīga : PV SIA " TIC", 1998. 673 lpp.
Text editionText edition
267.
Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca
Rīga : P&K, 1999. 247 lpp.
Text editionText edition
268.
Latvija uz XXI gadsimta sliekšņa: ekonomika, finanses, integrācija
Rīga : [B.i.], 1999. 152 lpp.
Text editionText edition
269.
Dišlers, K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē
Rīga : A. Gulbis, 1930. 211 lpp.
Text editionText edition
270.
Punculs, Juris Privātie pensiju fondi
Rīga : Turība, 1999. 157 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links