Sort by:  

201.
Neimanis, George Juris Central banking in the Republic of Latvia, 1922-1940
B.v. : B.i., 1965. 164 p.
Text editionText edition
202.
Eglīte, Biruta Rīga maksā
Rīga : Nordik, 2001. 411 lpp.
Text editionText edition
203.
Vilne, Dace Ekonomika
Rīga : Kamene, 2001. 237 lpp.
Text editionText edition
204.
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā - par un pret
Rīga : LZA EI, 2002. 126 lpp.
Text editionText edition
205.
Zaļūksnis, Dzintars Mums nav naudas
Rīga : Vieda, [b.g.]. 167 lpp.
Text editionText edition
206.
Mirstības medicīniskie aspekti Latvijā
Rīga : Latvijas Medicīnas Statistika, 2001. 80 lpp.
Text editionText edition
207.
Lieljuksis, Aldis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana
1. daļa Institucionālā sistēma
Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2001. 104 lpp.
Text editionText edition
208.
Lukašina, Olga Komercdarījumu aplikšana ar nodokļiem un uzskaite
Rīga : LID, 2001. 128 lpp.
Text editionText edition
209.
Lībermanis, Georgs Latvija uz Eiropas Savienības sliekšņa
Rīga : Kamene, 2001. 165 lpp.
Text editionText edition
210.
Zemes reformai Latvijā 10 gadi
Rīga : Valsts zemes dienests, 2000. 160 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links