Sort by:  

191.
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju
3. sējums (1986-1990)
Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1996. 134 lpp.
Text editionText edition
192.
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju
2. sējums (1973-1985)
Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1996. 277 lpp.
Text editionText edition
193.
United Nations Conference on Trade and Development World economic situation and prospects 2002
New York : United Nations Conference on Trade and Development, 2002. 48 p.
Text editionText edition
194.
Latvijas konsolidētie likumi
DB 2001-IV Rīga : SIA Paks VV, 2001. 1 CD kompaktdisks.
Text editionText edition
195.
Latvijas konsolidētie likumi
DB 2001-II Rīga : SIA Paks VV, 2001. 1 CD kompaktdisks.
Text editionText edition
196.
Latvijas konsolidētie likumi
DB 2001-II Rīga : SIA Paks VV, 2001. 1 CD kompaktdisks.
Text editionText edition
197.
Paiders, Juris Arābu laiki Latvijā
Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 248 lpp.
Text editionText edition
199.
Latvijas Republikas Finansu ministrija Pirmspievienošanās ekonomiskā programma
Rīga : Finansu ministrija, 2001. 65 lpp.
external link
Text editionText edition
200.
Valuation of the 49 branch banks of the Bank of Latvia
Zuerich : Vontobel, 1993. 18 p.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links