Sort by:  

141.
Čaklais, Māris Izaicinājums
Rīga : Pētergailis, 2003. 370 lpp.
Text editionText edition
142.
Auziņš, Arnolds Brīvās Latvijas prezidenti
Rīga : Jumava, 2003. 126 lpp.
Text editionText edition
143.
Worldmark encyclopedia of cultures and daily life
Vol. 4 Europe
Detroit : Gale, c1998. XXII, 464 p.
Text editionText edition
144.
20. gadsimta Latvijas vēsture
II Neatkarīgā valsts. 1918-1940
Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. 1022 lpp.
Text editionText edition
145.
Latvijas kultūras vēsture
Rīga : Zvaigzne ABC, 507 lpp. 507 lpp.
Text editionText edition
146.
Catlaks, Guntars Politika un tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. 216 lpp.
Text editionText edition
148.
Guļāns, Pēteris Latvijas ekonomika laikmetu griežos
Rīga : LZA EI, 2003. 219 lpp.
Text editionText edition
149.
Balabkins, Nikolajs Tautsaimnieka atziņu ceļš
Stokholma-Rīga : Memento, Treji Deviņi, 2002. 232 lpp.
Text editionText edition
150.
Treijs, Rihards Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940)
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2003. 416 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links