Sort by:  

131.
Latvijas grāmata 2004
Rīga : Jumava, 2004. 229 lpp.
Text editionText edition
132.
Latvijas grāmata 2003
Rīga : Jumava, 2003. 247 lpp.
Text editionText edition
133.
Latvijas grāmata 2002
Rīga : Jumava, 2002. 263 lpp.
Text editionText edition
134.
Osis, Uldis Starp divām pasaulēm
Rīga : Jumava, 2004. 258 lpp.
Text editionText edition
135.
Latvijas ceļvedis
Rīga : Jāņa sēta, 2004. 292 lpp.
Text editionText edition
136.
Ducmane, Kristīne Nauda
Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 72 lpp.
Text editionText edition
137.
Latvijas mākslas vēsture
Rīga : Pētergailis, [b.g.]. 543 lpp.
Text editionText edition
138.
Latvijas enciklopēdija
2. sēj. Cēsu-Hūrn
Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. 799 lpp.
Text editionText edition
139.
Financial and monetary integration in the new Europe
Cheltenham, UK : Edward Elgar, c2001. xiv, 474 p.
Text editionText edition
140.
Politika Latvijā
Rīga : Rasa ABC, 2000. 219 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links