Sort by:  

121.
Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 396 lpp.
Text editionText edition
123.
Lielā Latvijas enciklopēdija
Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 408 lpp.
Text editionText edition
124.
Ķeniņš-Kings, Gundars Saimnieciskie apsvērumi Latvijas tālākai izaugsmei
Rīga : Biznesa Partneri, 2004. 219 lpp.
Text editionText edition
126.
Kas ir Latvija?
Rīga : Jumava, 2004. 131 lpp.
Text editionText edition
127.
Bakker, Marie H. R. Financing small and medium-size enterprises with factoring: global growth and its potential in Eastern Europe
Warsaw : World Bank, 2004. 43 p.
Text editionText edition
128.
Briede, Ilona Banku finansu pakalpojumi
Rīga : Turība, 2004. 123 lpp.
Text editionText edition
129.
Lamberga, Dace Klasiskais modernisms
Rīga : Neputns, 2004. 272 lpp.
Text editionText edition
130.
Latvija. Autoceļu karte 2004/2005
Rīga : Jāņa sēta, 2004. 1 karte.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links