Apraksts

 Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. / krājumu sagatavoja: Veronika Krūmiņa, Silvija Kuškina, Edīte Vernuša, Zinaida Indrūna, Pēteris Dzalbe, Nora Magone ; krājuma redaktores: Anita Zikmane, Liena Henke, Signe Terihova ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs ; Latvijas Republikas Augstākā tiesa. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - vii, A-366, C-412, K-302 lpp. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus katras daļas (A, C, K) beigās. - Teksts latviešu valodā, ievads paralēli latviešu un angļu valodā.
        2017.
        ISBN 9789934508615.
        Administratīvais process - Latvija - Lietas. Civilprocess - Latvija - Lietas. Kriminālprocess - Latvija - Lietas. Tiesu pārskati, likumkrājumi utt - Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 347.991 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


VAS „Tiesu namu aģentūra” piedāvā jau divdesmit otro Augstākās tiesas nozīmīgāko spriedumu un lēmumu apkopojumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas tiesneši un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas speciālisti.

2017.gadā Augstākajā tiesā kasācijas kārtībā izskatītas 2584 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 75 nolēmumi, kuriem ir būtiska loma judikatūras attīstībā.

Katra Augstākās tiesas departamenta nolēmumi apkopoti atsevišķā krājuma daļā (ar atšķirīgu lappušu numerāciju). Katras daļas sākumā ietverts izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Trīs no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr.SKA-172/2017, SKA-67/2017 un Nr.SKC-1023/2017). Vienam spriedumam civillietā pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lietā Nr.SPC-1/2017).

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti. Katram nolēmumam pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Tāpēc tie var atšķirties no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē (http://at.gov.lv/lv/judikatura/) pieejamiem nolēmumiem.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites