Sort by:  
1 - 10 of 23

1.
Pauli, Gunters Zilā ekonomika 3.0
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 319, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Latvija 1918-2018
Rīga : Mansards, 2018. 366 lpp.
Text editionText edition
3.
Jaunzems, Andrejs J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu
Ventspils : Ventspils Augstskola, [2017]. 226 lpp.
Text editionText edition
4.
15. maija Latvija
Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. 503, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Orlovska, Ausma Ekonomiskā statistika
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp.
Text editionText edition
6.
Siņicins, Mihails Ekonomika
Rīga : RaKa, 2009. 370 lpp.
Text editionText edition
7.
Jorniņa, Inta Ekonomika vidusskolām
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", c2014. 208 lpp.
Text editionText edition
8.
Atslēga, Dace Ekonomika
Rīga : Jumava, c2008. 142, [2] lpp.
Text editionText edition
9.
Birzniece, Juta Ekonomika vidusskolām
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2014. 191 lpp.
Vāks (JPG)
Text editionText edition
10.
Entrepreneurship and the Shadow Economy
Northampton, MA : Edward Elgar Pub., 2016. pages cm.
Text editionText edition

1 - 10 of 23

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links