Sort by:  
21 - 24 of 24

21.
Alsiņa, Rasma Vadības grāmatvedības pamati
Rīga : RaKa, 2000. 180 lpp.
Text editionText edition
22.
Judins, Andrejs Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca
Rīga : RaKa, 1999. 204 lpp.
Text editionText edition
23.
Veics, Voldemārs Uzvedības kultūra saskarsmē
Rīga : RaKa, 1998. 208 lpp.
Text editionText edition
24.
Biznesa pamati
Rīga : RaKa, 1998. VI,345 lpp.
Text editionText edition

21 - 24 of 24

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links