Sort by:  
11 - 20 of 24

11.
Viļums, Guntis Vērtspapīru tirgus pamati
Rīga : RaKa, 1999. 25 lpp.
Text editionText edition
12.
Garleja, Rasma Cilvēkpotenciāls sociālā vidē
Rīga : RaKa, 2006. 199 lpp.
Text editionText edition
13.
Kroplijs, Artūrs Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs
Rīga : RaKa, 2004. 178 lpp.
Text editionText edition
14.
Svence, Guna Ievads politiskajā psiholoģijā
Rīga : RAKA, 2004. 151 lpp.
Text editionText edition
15.
Finanšu grāmatvedība
Rīga : RaKa, 2004. 169 lpp.
Text editionText edition
16.
Abizāre, Vēsma Ievads uzņēmējdarbībā
Rīga : RaKa, 2004. 140 lpp.
Text editionText edition
17.
Garleja, Rasma Darbs, organizācija un psiholoģija
Rīga : RAKA, 2003. 200 lpp.
Text editionText edition
18.
Kultūras vēsture vārdos, jēdzienos un nosaukumos
Rīga : Raka, 2000. 469 lpp.
Text editionText edition
19.
Kavalieris, Anrijs Operatīvās darbības likuma komentāri
Rīga : RaKa, 1999. 84 lpp.
Text editionText edition
20.
Garleja, Rasma Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā
Rīga : RaKa, 2000. 264 lpp.
Text editionText edition

11 - 20 of 24

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links