Sort by:  

31.
The politics of economic sustainability
Riga : Latvian Institute of International Affairs, c2014. 185 lpp.
Text editionText edition
32.
Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
Text editionText edition
33.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2015
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2010-. sēj.
external link
Text editionText edition
34.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016-. sēj. <1 >.
Text editionText edition
36.
Kaudzīte, Matīss. Atmiņas no "tautiskā laikmeta" un viņa lielākiem aizgājušiem darbiniekiem
Cēsīs : O. Jēpes apg., 1924. 2 sēj.
Text editionText edition
37.
Čaks, Aleksandrs. Umurkumurs
Rīga : Liesma, 1968. 69, [2] lpp.
Text editionText edition
38.
Bleiere, Daina Eiropa ārpus Eiropas--
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 162 lpp.
external link
Text editionText edition
39.
Zunda, Antonijs Latvijas un Lielbritānijas attiecības, 1930-1940
Rīga : LU žurn. "Latvijas Vēsture" fonds, 1998. 267 lpp.
Text editionText edition
40.
Biznesa kompetences
Rīga : Biznesa kompetences centrs, 2009-<2010>. sēj. <1-2>.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links